Woodsense sensor on wood

Opsætning af sensorer

Denne artikel indeholder et afsnit om den fysiske installering, og et om den registrering der skal ske i platformen efterfølgende.

At komme i gang med løsningen kan gøres på få minutter. Gateway'en skal sættes til strøm, og så fungerer den. Sensorerne skal skrues i med 2 skruer, og derefter registreres den på få klik ved at scanne en QR kode på sensoren, som sender dig til vores system (uden installation af app) og på få klik er den registreret og operationel.

Fysisk installering

Når sensorerne skal sættes op, er det en god idé at lave en plan for, hvor hver sensor skal sidde. Noter i den forbindelse det korte ID på sensoren's label (eks: woody179), og skriv det ned på en plantegning eller blok med placering.

Sensor QR kode

Ved opsætning

Brug de to tilhørende skruer til at skrue sensoren i.

For optimal placering

  • Sæt sensoren med fibrene eller med skruerne under sensoren.
  • Sensoren må ikke blive installeret på vandrette flader, hvor der er risici for sne.
Med fiberne, da der her er mindst chance for forstyrrelser mellem skruerne.
Skruerne under sensor, for at beskytte skruerne og ventilationen for regn.

Hvis der ønskes at måles inde i træet i stedet for overfladen

Så skal skruerne isoleres. Vi afventer at få skruer, der er præ isoleret, men i mellemtiden skal der forbores, før skruen sættes i.

Specifikationer
Forbor med en diameter der er Ø1 større end skruens Ø. F.eks. Skruen er Ø4 så skal der bores med Ø5.
Standarden hedder forbor skruens længde minus 15mm. Således en skrue på 30mm, skal der bores 15mm ind.

Registrering på platformen

For at få det fulde udbytte af sensoren, er der et par ting, der skal registreres på platformen, før sensoren tages i brug. Dette indebærer bl.a. beskrivelse og billede(r) af sensorens placering samt valg af trætype sensoren er installeret i.

Billeder bruges til let at lokalisere sensoren i fremtiden og er derfor utrolig vigtigt at få gjort med det samme.

Denne registrering udføres nemmest ved at scanne QR koden på sensoren og følge opsætningsguiden på telefonen. Bemærk at registreringen også kan gøres manuelt ved at tilgå sensoren gennem platformen på din computer eller telefon.

Registrering gennem opsætningsguide (anbefalet)

Brug din telefon til at aflæse QR koden (på iPhone gennem din kamera app, og android gennem en dedikeret QR læser). QR koden viderefører dig til opsætningsguiden, hvor du blot skal følge de angivne skridt. Hvis du ikke har været logget ind for nyligt, vil du blive bedt om at logge ind først. Se et eksempel på opsætning i følgende video:

Tips til billedtagningen:

  • Tag gerne et billede af sensorens kontekst, så det kan aflæses, hvilket miljø sensoren er i.
  • Tag gerne nærbilleder af sensoren fra forskellige vinkler, så eventuelle fremtidige udfordringer kan identificeres.
Sensorens placering

I guiden vil have mulighed for at benytte din telefons nuværende lokation som placering for sensoren, hvilket giver det mest nøjagtige bud på sensorens placering. Dette vil kræve at du giver tilladelse til brug af din position, hvilket du automatisk vil blive spurgt om.

Lokationen trækkes automatisk fra gateway's tilkoblede mobil master.

Hvis du allerede har haft din sensor tændt i en periode, vil du måske bemærke, at der allerede er defineret en placering for sensoren. Denne er baseret på placeringen af den eller de gateways, sensoren er forbundet til, og vil derfor være behæftet en vis usikkerhed.

Manuel registrering gennem platformen

Hvis du har gennemgået registreringsguiden fra QR koden, kan du springe denne sektion over. Manuel registrering er ment som en alternativ løsning til registreringsguiden, hvis man f.eks. ikke kan få fysisk adgang til sensoren el.lign. Se et eksempel på manuel opsætning i følgende video:

For at udføre registrering manuelt skal du først gå ind på sensorens side ved at klikke på sensorens navn i sensoroversigten på web app'en. Gå derefter til "Detaljer"-fanen (det lille i) hvor du kan skrive sensorens placering byggeteknisk og vælge træsort.

Husk derefter at trykke "Gem detaljer", så intet arbejde går spildt.

Afslutningsvis

Sensor-info kan altid udfyldes på vores app.

Her kan du også oprette grupper, trække rapporter og meget mere. Læs mere her.

For at sensorerne fungerer, er det nødvendigt, at der er LoRaWAN dækning på området. Det kan fås fra en af vores gateways. Læs mere her.