Kan man fange fugtskader med vejrdata?

Sådan fanger vi fugt i træ og trækonstruktioner

Vores intelligente sensor er bygget op omkring en algoritme som gennem vejrdata om nedbør, luftfugtighed, lufttryk, dugpunkt samt vindretning- og hastighed kan vurdere, om mængden af fugt i træet er på et rimeligt niveau.

For at kunne spore fugt og uregelmæssigheder i trækonstruktionen, kombinerer vi vores data med DMI’s Frie Data. Gennem denne kombination af data og meteorologiske observationer, som kan påvirke fugtmålingen i træet, er vi i stand til at analysere os frem til kritiske situationer.

Målingerne foregår i realtid og sendes til vores platform. Her analyseres data og hvis der opstår situationer med kritiske forhold, bliver kunden underrettet.

Kombinationen af sensorens data og DMI’s vejrdata, gør det muligt at finde mønstre som kan afsløre uhensigtsmæssigheder. Her er sensordata sammenført med information om nedbør og luftfugtighed fra DMI’s Frie Data:

Kombination af sensordata med meteorologiske observationer

Tilgængelige vejrstationer i Danmark, september 2020.

Interpolering  af data

Gennem interpolering mellem data fra omkringliggende målestationer, er vi i stand til at finde frem til det bedste bud på den faktiske vejrsituation ved sensorens placering. Estimatet på det lokale vejr findes gennem et vægtet gennemsnit af værdierne fra nærliggende vejrstationer.

Interpolering bidrager til, at vi kan spore uregelmæssigheder i tide – en metode som mere specifikt kaldes Invers Afstandsvægtning. Denne metode gør det muligt at reagere på situationer, hvor der kan opstå fugtskader såsom skimmelsvamp og råd.

DMI’s data indhentes løbende gennem brug af serverless Cloud Funktionen på Google Cloud og gemmes i BigQuery.

Sensorløsning kan detektere lækager og skimmelvækst

Den intelligente sensorløsning kan bruges i flere sammenhænge, heriblandt til at detektere lækager, vandskade, råd og begyndende skimmelvækst i bygninger.

Ved at placere sensoren på udvalgte, strategiske steder i bygningen, og analysere de målte værdier sammen med vejrdata fra DMI, kan man fange og udbedre skader i træ og trækonstruktioner, inden de opstår.

Sensoren placeres på udsatte steder i bygningen såsom ved:

·      Krybekældre

·      Etageadskillelse

·      Kviste og skotrender

·      Facader ved nedløbsrør

·      Gennemføringer (skorstene, ventilationsanlæg)

En fordel ved den intelligente sensorløsning er, at den kan placeres i svært tilgængelige konstruktioner.

Vil du høre mere om hvad sensorløsningen kan gøre for dit byggeprojekt, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere
Kunne også have interesse
Sensorer fanger unormale udsving ved monitorering

July 5, 2021

I takt med at Woodsense sensorerne kommer ud og dækker større byggerier i både Danmark, Sverige og Norge, får vi adgang til mere data, som vi kan anvende til at forbedre vores anomali detekterings algoritmer. Sensorerne har været i stand til at fange mange forskellige udsving i målingerne - her er et udpluk af de mange varierende udsving, sensorerne har fanget.
Case: Adserballe & Knudsen

June 28, 2021

Et tidligere byggeprojekt ved Adserballe & Knudsen blev af Byggeskadefonden fremhævet som problematisk grundet revner i CLT-elementerne forårsaget af ringe fugthåndtering. For at mindske skader fremadrettet, ønskede Adserballe & Knudsen et øget fokus på deres fugtstrategi. Sensorløsningen fra Woodsense blev derfor testet med henblik på at holde øje med kritiske steder og lære af fugtudviklingen i byggeriet over tid.