Sensorløsning bidrager til at opnå DGNB bæredygtigheds- certificering

Woodsense har modtaget dokumentationsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen kan bistå byggeprojekter i at opnå DGNB bæredygtighedscertificering. En certificering der, med udgangspunkt i FN’s definition for bæredygtighed, bidrager til at fremtidssikre bygninger, og fungerer som et kvalitetsstempel for bæredygtigt byggeri.


Sensorløsning bidrager til bæredygtig certificering

Woodsense sensorløsningen anvendes først og fremmest til fugtmonitorering og dokumentation for kvalitetssikring. Sensorerne kan integreres i hele byggeprojektet fra opbevaring ved fabrik til byggeplads og under opførelse ved risikoområder.


Hver gang vores sensorer detekterer en skade, spares miljøet for unødvendigt ressourceforbrug.


Den konstante monitorering og de automatiske advarsler gør det lettere at udføre en effektiv fugtstrategi med dokumentation for korrekt fugthåndtering gennem hele byggeprojektet.

Dokumentation og monitorering er vejen frem, når branchen skal lære at bygge på nye måder og når usikkerheder skal elimineres. Der er en del usikkerhed og tøven omkring træbyggeri i Danmark, hvilket kan stå i vejen for de klimamæssige fordele ved træbyggeri. Derfor mener jeg, at Woodsenses produkt og service til fugtmåling i træbyggeri kan spille en vigtig og understøttende rolle i omstillingen af byggebranchen.


Sådan forklarer Kirsten Lynge, Bæredygtighedsingeniør hos Rambøll.


Foruden at give point i den normale DGNB-manual, udmærker Woodsense sensorløsningen sig ved også at hjælpe under drift, når bygningen tages i brug. Her påvirker sensoren kriterier i forbindelse med driftsomkostninger, risikostyring og langsigtet aktivværdi samt indkøb og drift.


Sensorløsningen bidrager desuden positivt til at opnå den eftertragtede hjerte bonusordning gennem fokus på forebyggelse af skimmel, som er en udbredt årsag til usunde bygninger, samt til mange af kriteriernes innovations bonuspoint, som er tilføjet den seneste version af DGNB-manualen med henblik på at øge brugen af innovative løsninger til at nå bæredygtighedsmålsætningerne.


Kontakt os for at få den officielle dokumentationspakke udarbejdet af Rambøll.

bæredygtighedscertificering


Hvad er DGNB?

Den bæredygtige certificering DGNB kan som sagt være et vigtigt element for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen. Bag den bæredygtige certificering står Green Building Council Denmark.


Certificeringen, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed, evaluerer et byggeri ud fra en række udvalgte hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, process kvalitet, og områdekvalitet.


Dertil kommer ekstra udmærkelser, der kan opnås, hvis byggeriet lever op til særlige kriterier:

  • DGNB-Hjerte: Tildeles nye bygninger og enfamiliehuse, hvor minimum 75 pct. af de tilgængelige point i kategorien er opnået. Udmærkelsen belønner bygninger, som gør en ekstra indsats for brugernes velvære.
  • DGNB-Diamant: Tildeles bygninger med særlig flot arkitektur.


Da certificeringen udarbejdes af en uvildig tredjepart, fungerer den som et kvalitetsstempel af byggeriets bæredygtighed.


Byggebranchen står som bekendt for hele 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning. Der er derfor et stort potentiale for, at branchen kan bidrage til at nå regeringens klimamål om en 70 pct. reduktion af landets samlede CO2-udledning i 2030.


Her kan den bæredygtige certificering være med til at bane vejen for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen.Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

December 5, 2021

På Rigshospitalet Glostrup opføres et nyt neurorehabiliteringshus, der med sine 25.000 m2 skal skabe rammerne for pleje, behandling og genoptræning af patienter. Sensorløsningen fra Woodsense er blevet inddraget i projektet for monitorere facade elementer i byggeriet og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

November 22, 2021

Kruse Smith Entreprenør står bag et stort norsk byggeprojekt i massiv træ: En skole som, når den står færdig i sommeren 2022, skal rumme 820 elever og ansatte. Byggeriets entprerenør, Kruse Smith, har valgt at anvende sensorløsningen fra Woodsense i det innovative træbyggeri med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.