March 23, 2020
Monitorering til at fremme træ i byggeriet

Bygningers energiforbrug udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark, og netop klimareducering gennem energirenovering nævnes af Klimarådet, som et element der i høj grad letter omstillingen frem mod 2050.

Det enorme fokus på energirenoveringer for at minimere CO2 udledningerne fra vores bygninger er en god start, men overhovedet ikke nok i sig selv.

Størstedelen af CO2 udledningerne kommer fra de materialer vi bygger vores bygninger med.

- Kommer det fra energitunge produktioner eller gennem naturlige ressourcer med minimal behandling?
- Bliver ressourcerne brugt fornuftigt eller skabes der meget spild gennem dårlig planlægning og dårlig vedligeholdelse? 

Hos Woodsense vil vi reducere ressourcespildet i byggebranchen gennem intelligent monitorering til at opretholde kvaliteten i, og omkring, trækonstruktioner.

Monitorering til træ i byggeriet

De klimamæssige fordele ved træ er veldokumenterede. Atmosfæren spares for 2 tons CO2 når 1 m3 træ erstatter 1 m3 beton eller stål i byggeriet.

De tekniske kvaliteter og fordele ved træ er også veldokumenterede, men betvivles stadig i branchen grundet et dårligt ry fra nogle dårligt udførte byggerier i fortiden.

Disse har skabt en frygt hos byggeriets aktører som viser sig i  rapporten fra SBi: "Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer"

Selvom der er mange eksempler på successfulde træ byggerier der stadig står efter flere hundrede år og i dag er en enorm stor mængde viden om hvordan vi bygger sikkert i træ, så er der desværre stadig en frygt i branchen som vi skal tage stilling til, før at træ rigtigt kan blive udbredt.

Derfor er der et behov for løsninger der monitorerer byggeriet, lige meget hvor godt planlagt det er og hvor gode folk der er på.

En løsning som vores kan fjerne de barrierer som bygherren har ved at prøve nye trækonstruktioner af og det kan give driftsfolkene en sikkerhed om at eventuelle fejl bliver fanget og større skader bliver undgået.

Vil du høre mere om den intelligente løsning til fugtmåling, kan du kontakte os her.

Laura Kellgren

Content Marketer
Læs mere
Kunne også have interesse
COWI: Glostrup Neurorehabilitering

December 5, 2021

På Rigshospitalet Glostrup opføres et nyt neurorehabiliteringshus, der med sine 25.000 m2 skal skabe rammerne for pleje, behandling og genoptræning af patienter. Sensorløsningen fra Woodsense er blevet inddraget i projektet for monitorere facade elementer i byggeriet og øge tryghed for bygherre og entreprenør.
Sophie Radich: Potentiale i fugtmåling ved større træbyggerier

November 22, 2021

Kruse Smith Entreprenør står bag et stort norsk byggeprojekt i massiv træ: En skole som, når den står færdig i sommeren 2022, skal rumme 820 elever og ansatte. Byggeriets entprerenør, Kruse Smith, har valgt at anvende sensorløsningen fra Woodsense i det innovative træbyggeri med det formål at hente viden og erfaring til fremtidige byggeprojekter.